Una elecció responsable que potencia la imatge de marca

En el món dels negocis, cada decisió de compra parla molt dels nostres valors i demostra el nostre compromís amb el medi ambient. Escollir nanses fetes de cordó de paper trenat per MIMCORD significa més que apreciar la seva gran funcionalitat; és una demostració de la nostra profunda responsabilitat envers el medi ambient i la societat. Tant l’empresa com el producte entren aquí en joc: Mimcord destaca pel seu seriós compromís amb la sostenibilitat, reflectit en les seves pràctiques rigoroses i el caràcter renovable, reciclable i biodegradable dels seus cordons de paper.

Les empreses que opten per Mimcord no només fan un pas important per millorar la seva imatge de marca amb els seus clients i consumidors; també es posicionen a l’avantguarda, responent a les expectatives d’un mercat que valora més que mai les pràctiques respectuoses amb el medi ambient.