Segueix el fil de la sostenibilitat

Bio producte

Els nostres productes de paper porten la sostenibilitat de principi a fi allà on s’apliquen, pel seu caràcter natural, renovable i reciclable. ​​​

I fins a la fi, pel seu caràcter reciclable, que és únic, ja que les fibres de cel·lulosa es poden reciclar i recuperar més de 8 vegades, donant similars vides als nostres fils i cordes. 

Des del principi, per la seva contribució de forma natural al fre del canvi climàtic. Un quilo dels nostres fils i cordes suposen la captura del medi ambient de 1.3 quilos de CO2 biogen, gràcies a l’efecte d’embornal de diòxid de carboni de les plantacions de boscos específiques per fabricar paper, que contínuament s’estan regenerant i replantant.​​

Bi circularitat

Els nostres fils i cordes de paper són un clar exemple de l’economia circular elevada a la seva màxima expressió. 

Presenten una doble circularitat, la natural pel caràcter renovable de la seva matèria primera, la fibra de cel·lulosa verge, que s’obté dels boscos paperers europeus gestionats de forma responsable i amb certificació forestal i la circularitat social produïda pel reciclatge massiu dels productes paperers, obtenint d’aquesta manera la fibra de cel·lulosa reciclada. 

Som bicirculars per respondre als nous temps amb diferència.

Certifiquem la sostenibilitat

La nostra certificació forestal certifica, en primer lloc, que la gestió de la superfície forestal d’ on s’ ha obtingut la fusta per fabricar el paper dels nostres fils i cordes, compleix amb tots els criteris de sostenibilitat, abastant l’ inventari forestal, la planificació de l’ ordenació, la silvicultura, l’ aprofitament, així com, les repercussions ecològiques, econòmiques i socials de les activitats forestals allà desenvolupades. 

A continuació, quan la fusta certificada entra en el procés industrial, es controla i certifica la cadena de custòdia des del bosc a la paperera i finalment, la transformació a la nostra fàbrica.  

Tots els nostres productes tenen els programes de certificació forestal i de cadena de custòdia de “Forest Stewardship Council” (FSC) i el “Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC).

Biodegradables

Estem notant les preocupants conseqüències de la contaminació ambiental ocasionada per diversos materials en els ecosistemes aquàtics i terrestres, i com això afecta negativament tant la flora com la fauna, a més d’ obstaculitzar el desenvolupament dels països. 

És important destacar que no es pot afirmar que un material sigui inherentment bo, i que la responsabilitat de la seva contaminació recau únicament en aquells que no l’ utilitzen adequadament o no l’ eliminen correctament.

Bodegón hilos Mimcord

En el cas dels nostres fils i cordes, en estar elaborats en fibra de cel·lulosa, són biodegradables. Això significa que, si per accident quedessin abandonats a la natura, es descompondrien de manera natural en un període de 4 a 6 mesos, sense deixar residus que puguin danyar el medi ambient. 

Tanmateix, és fonamental promoure pràctiques responsables en el seu ús i eliminació. La fi de la vida natural del nostres fils i cordes és la seva recuperació a través del reciclatge. 

Bio producte

Els nostres productes de paper porten la sostenibilitat de principi a fi allà on s’apliquen, pel seu caràcter natural, renovable i reciclable. ​​​

I fins a la fi, pel seu caràcter reciclable, que és únic, ja que les fibres de cel·lulosa es poden reciclar i recuperar més de 8 vegades, donant similars vides als nostres fils i cordes. 

Des del principi, per la seva contribució de forma natural al fre del canvi climàtic. Un quilo dels nostres fils i cordes suposen la captura del medi ambient de 1.3 quilos de CO2 biogen, gràcies a l’efecte d’embornal de diòxid de carboni de les plantacions de boscos específiques per fabricar paper, que contínuament s’estan regenerant i replantant.​​

Bi circular

Els nostres fils i cordes de paper són un clar exemple de l’economia circular elevada a la seva màxima expressió. 

Presenten una doble circularitat, la natural pel caràcter renovable de la seva matèria primera, la fibra de cel·lulosa verge, que s’obté dels boscos paperers europeus gestionats de forma responsable i amb certificació forestal i la circularitat social produïda pel reciclatge massiu dels productes paperers, obtenint d’aquesta manera la fibra de cel·lulosa reciclada. 

Som bicirculars per respondre als nous temps amb diferència.

Certificación de sostenibilitat

La nostra certificació forestal certifica, en primer lloc, que la gestió de la superfície forestal d’ on s’ ha obtingut la fusta per fabricar el paper dels nostres fils i cordes, compleix amb tots els criteris de sostenibilitat, abastant l’ inventari forestal, la planificació de l’ ordenació, la silvicultura, l’ aprofitament, així com, les repercussions ecològiques, econòmiques i socials de les activitats forestals allà desenvolupades. 

A continuació, quan la fusta certificada entra en el procés industrial, es controla i certifica la cadena de custòdia des del bosc a la paperera i finalment, la transformació a la nostra fàbrica.  

Tots els nostres productes tenen els programes de certificació forestal i de cadena de custòdia de “Forest Stewardship Council” (FSC) i el “Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC).

Biodegradable

Estem notant les preocupants conseqüències de la contaminació ambiental ocasionada per diversos materials en els ecosistemes aquàtics i terrestres, i com això afecta negativament tant la flora com la fauna, a més d’ obstaculitzar el desenvolupament dels països. 

És important destacar que no es pot afirmar que un material sigui inherentment bo, i que la responsabilitat de la seva contaminació recau únicament en aquells que no l’ utilitzen adequadament o no l’ eliminen correctament.

En el cas dels nostres fils i cordes, en estar elaborats en fibra de cel·lulosa, són biodegradables. Això significa que, si per accident quedessin abandonats a la natura, es descompondrien de manera natural en un període de 4 a 6 mesos, sense deixar residus que puguin danyar el medi ambient. 

Tanmateix, és fonamental promoure pràctiques responsables en el seu ús i eliminació. La fi de la vida natural del nostres fils i cordes és la seva recuperació a través del reciclatge. 

Bodegón hilos Mimcord