Política de privacitat

Política general de protecció de dades personals i emails

Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través de la pàgina web de MIMCORD XXI, SL seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de MIMCORD XXI, SL , que podrà utilitzar-lo indefinidament per enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis, bé per realitzar la prestació dels serveis o productes contractats o sol•licitats.

De la mateixa manera també li informem que d’acord amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades, les dades que tinguin com a finalitat la realització de les gestions pertinents en relació als serveis o productes contractats a MIMCORD XXI, SL, seran incorporades a un fitxer titularitat d’aquesta última empresa.

Finalment l’informem que Vostè té dret d’accés a les seves dades personals, a rectificar les dades inexactes i a sol·licitar la supressió de les mateixes quan ja no siguin necessàries. També té dret a presentar reclamacions davant l’autoritat de control de l’administració pública.

Dades personals relatives a processos de selecció

1.- Les dades subministrades pel candidat tenen per finalitat ser utilitzades en el procés de selecció de personal al que Vostè molt amablement ha decidit participar en enviar-nos les seves dades curriculars.

2.- Les dades proporcionades es conservaran durant un termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la data de finalització de presentació de candidatures.

3.- Les dades no se cediran a tercers.

4.- De la mateixa manera comunicar-li que Vostè té dret en tot moment a sol·licitar si l’empresa MIMCORD XXI, SL està tractant les seves dades personals, i en aquest sentit té dret d’accés a les seves dades personals, a rectificar les dades inexactes i a sol·licitar la supressió de les mateixes quan ja no siguin necessàries. També té dret a presentar reclamacions davant l’autoritat de control de l’administració pública.

Dades de caràcter comercial i comptable

1.- Dades comercials:
Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web per qualsevol mitjà, sistema o via d’accés digital, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de MIMCORD XXI, SL. La seva finalitat és l’enviament de la informació sol·licitada o si s’escau dels nostres butlletins informatius, sobre la base de les dades de contacte facilitades per Vostè. Es conservaran fins que Vostè no cancel·li la subscripció i decideixi que s’eliminin totes les seves dades. Les dades no se cediran a tercers.

2.- Dades de clients i proveïdors
En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li el producte o servei sol·licitat, i en aquest sentit poder realitzar la facturació del mateix si vostè és el client, o el control de la seva facturació quan ens enviï la seva factura si vostè és el proveïdor, ja que l’empresa en la seva gestió comercial, precisa de les seves dades personals.
Aquestes dades es conservaran mentre duri la relació comercial i durant els anys necessaris per atendre totes les obligacions legals, especialment d’ordre fiscal. Les dades no es cediran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal que així ho exigeixi.

3.- Dret d’accés
En tot moment Vostè té el dret a sol•licitar a l’empresa MIMCORD XXI, SL si aquesta està tractant les seves dades personals, i en aquest sentit té dret a accedir a les mateixes, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la cancel·lació o supressió de les mateixes, si ja no són necessàries per la relació comercial i ja han expirat les obligacions legals. També té dret a reclamar davant l’Autoritat de control de l’administració pública.

Les dades de contacte són:

MIMCORD XXI, SL
08560 Manlleu, Passeig del Ter s/n (Can Llanas)
Tel. +34 938 510 766
email: mimcord@mimcord.com