Promovent la Igualtat i la Diversitat: El Compromís de Mimcord

Igualdad laboral

A Mimcord creiem fermament en el poder del canvi i el progrés com a impulsors fonamentals de la nostra societat i el mercat laboral. En un món cada cop més globalitzat, és crucial reconèixer i valorar les diverses formes de viure, sentir i existir. És per això que ens comprometem a promoure la igualtat d’oportunitats, la diversitat i la inclusió a totes les àrees de la nostra organització.

La nostra política d’igualtat que va més enllà de simplement complir amb la legislació vigent. Entenem que la RSE implica adaptar constantment la nostra estructura i organització per satisfer les necessitats canviants de la comunitat on operem.

Uneix-te a nosaltres en aquest viatge cap a un futur més just i igualitari per a tots.