A Can Llanas hem podat els arbres

Podant els arbres a Can Llanes

A Can Llanas, seu de Mimcord, hem podat els arbres, ara podem passejar amb més seguretat.

Com a curiositat, mencionar que la precisió amb què es va realitzar la tasca va ser definida per l’expert en arbres i pagès Manel Macià com a “poda quirúrgica”.

En les fotografies podeu veure on es varen haver d’enfilar els jardiners per a poder fer la poda.