Tall de serra

Modificació de mides i recuperació de bobines danyades. La bobina de paper manté les característiques d'origen. Precisió total en el tall i en els acabats. L'avançada tecnologia garanteix l'absència total de pols i impureses pròpies del tall amb un perfecte acabat.

Tall per rebobinat

Modificació de mides i diàmetre per rebobinat. Tall de paper a partir de 10 mm. d'ample.