Cordes per a garrafes i ampolles

Pensades com a protecció i decoració en garrafes, ampolles de vidre i envasos en general. Diferents diàmetres i colors. Un o varis caps.

Cordes pulpables

Per lligar bales de paperot que permeten ser llençades directament al pulper. Color blanc per a poder anar tant en paperot blanc com en kraft natural.

Cordes per a cadires (lloyd loom)

Per teixir cadires a mà i/o a màquina. (lloyd loom) Diferents diàmetres i colors.

Cordes per a cable elèctric

En diferents diàmetres per a ser usades com a farciment en cables elèctrics.